Voortzetting recreatief badminton en training seniorenHieronder treffen jullie een overzicht:
 • Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: Houdt altijd 1,5 meter afstand;
 • Het aanbod aan recreatieve training op maandag en competitie / gevorderden training op woensdag blijft in stand. Hoofdtrainer Dirk Breeuwer blijft hiervoor beschikbaar;
 • De 1,5 meter richtlijn kan niet gewaarborgd worden in dubbel verband en derhalve is besloten maximaal 2 speler per veld toe te staan. Dit is ook in lijn met het advies vanuit de landelijke badmintonbond;
 • Voor training wordt géén onderscheid gemaakt, ook hier geldt dat maximaal 2 spelers per veld mogen spelen;
 • Het maximum aantal aanwezige spelers in de zaal wordt gesteld op 18, dit ligt dus gelijk aan het aan het maximum aantal personen dat tegelijk zou kunnen spelen. Reden voor deze keuze is dat met name in sporthal de Vaart wegens beperkte ruimte de 1,5 meter richtlijn voor wachtende spelers onvoldoende is te waarborgen;
 • Om zorg te dragen dat niet te veel spelers op een speelavond arriveren zullen de speelavonden worden verdeeld in 2 tijdsblokken waarop moet worden ingeschreven. De tijdsblokken zijn: 20:00 – 21:10 en 21:20 – 22:30. Verzoek is hierbij niet te vroeg te komen en anderzijds na afloop van een tijdsblok direct te vertrekken. Dit biedt de mogelijkheid voor spelers uit het eerste blok om te vertrekken alvorens de spelers van het 2e tijdblok arriveren om zodoende “drukte” met het risico op contactmomenten of een overschrijding van het maximum aantal toegestane personen in de sporthal (30) te voorkomen;
 • Inschrijven is niet vrijblijvend aangezien hiermee de plek van een ander wordt ingenomen en op komen dagen zonder inschrijving wordt niet geaccepteerd. Wel is het mogelijk je op twee tijdsblokken op één avond in te schrijven, verzoek is echter dit alleen te doen als je ook van plan bent twee gehele blokken te blijven omdat je immers de inschrijfmogelijkheid voor andere leden hiermee beperkt;
 • Een datumprikker voor in eerste instantie 4 weken is ingericht en kan middels de onderstaande link in deze mail worden geopend;
 • Omdat alleen nog maar enkel partijtje worden gespeeld welke fysiek intensiever zijn is gekozen voor een aangepast tijdschema. Elke wedstrijd duurt 10 minuten en daartussen is een pauze van 5 minuten;
 • 'Husselen' wordt vervangen door 'doordraaien met de klok mee' zodat clustering van mensen wordt voorkomen;
 • Vanuit de CTL zal op iedere speelavond minimaal één corona-coördinator aanwezig zijn;
 • Wij zullen het inschrijfsysteem voor de speelavonden eveneens gebruiken als registratiesysteem voor aanwezigen op de avond zelf. Als vereniging zijn we verplicht deze gegevens 2 weken per speelavond te bewaren i.v.m. het contactonderzoek.

Specifiek omtrent hygiënevoorschriften wijzen wij jullie nog op het volgende:
 • Vanuit het de overheid wordt de dringende oproep gedaan voor het dragen van een mondkapje in openbare ruimten. De sporthallen vallen hier ook onder en wij willen jullie verzoeken om bij aankomst en vertrek of indien niet gespeeld wordt ook daadwerkelijk een mondkapje te dragen (bijvoorbeeld wanneer je besluit een wedstrijdje over te slaan);
 • De kantine, douches en kleedkamers zijn niet toegankelijk. Het verzoek is dan ook in sportkleding aan te treden op locatie;
 • Was je handen voor en na het sporten;
 • Vermijd direct contact;
 • Houd een gezondheidscheck vooraf en kom niet bij klachten;
Wil je meer weten over de richtlijnen die vanuit de badmintonbond zijn uitgeschreven dan is e.e.a. na te lezen via de website van Badminton Nederland, hier is ook het vanuit de bond uitgeschreven protocol terug te lezen.

Voor de komende weken kan je via de datumprikker aangeven wanneer je komt spelen.
 
Wij hopen op een ieders begrip en medewerking, laten we er de komende weken gezamenlijk het beste van maken. 

Wijziging 19-10-2020:

De eerste speelavond onder het nieuwe Coronabeleid is goed verlopen. Maar we werden uiteraard met zijn alleen wel weer met de neus op de feiten gedrukt als het ging om onze conditie… Daarom hebben we besloten om het maximaal aantal aanwezige spelers in de zaal omhoog te halen van 18 naar 24. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om voor de vrijspelende badmintonners steeds om de 10 minuten een systeem van 6 op 6 af toe te passen zodat we iets meer rust hebben. Met 6 spelers langs de kant lijkt wat ons betreft nog de 1,5 meter regel nog goed toe te passen.