Covid-19 maatregelen 06-11-2021

Afgelopen dinsdag (02-11-2021) zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd betreffende Covid-19 en het terug dringen van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Tijdens de persconferentie kwamen we als vereniging er al snel achter dat wij een actieve rol moeten gaan spelen betrefende deze regels.

De belangrijkste punten die op ons van toepassing zijn zijn:

  • De maatregelen gaan in per 6 november, maar de overheid heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.
  • Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers/coaches, kaderleden en andere vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen.
  • Sporters en publiek bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen. De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.
  • Als vereniging kan je ervoor kiezen om alleen het afhalen van eten en drinken en buiten nuttigen te faciliteren. Daarmee hoeft er ook geen check gedaan te worden op het CTB.
  • Er is geen standaardantwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor controle op het CTB. Indien het niet duidelijk is, zorg dan dat je in overleg treedt met de beheerder/eigenaar en duidelijke afspraken maakt. In geval van de buitensportaccommodatie zal er vaak sprake zijn van een controle door de vereniging. In geval van een binnensportaccommodatie in principe ook, uitgezonderd de situatie waarin de beheerder die taak kan uitoefenen.

We willen als vereniging geen boete of andere straf riskeren, daarom zullen wij de nieuwe maatregelen actief handhaven. Hoe wij dit doen kun je vinden op: Covid-19 maatregelen

Laten we hopen dat deze maatregel snel weer afgeschaft wordt. In de tussentijd kunnen we met dit beleid evengoed blijven badmintonnen. Indien er vragen zijn kunnen deze gesteld worden bij de bestuurs/commisie leden.