Bavio opent weer de deuren met zomerbadminton

Er is inmiddels aan alle leden een mail rondgestuurd van datumprikker.nl waarin je kan aangeven welke van de genoemde dagen je allemaal zou kunnen komen. Wel wordt er om een kleine bijdrage gevraagd van 4 euro per avond dat je komt spelen, dit kan je overmaken naar rekeningnummer NL43 RABO 0300 2069 09 onder vermelding van "Zomerbadminton 2020". Opgeven voor het zomerbadminton kan t/m 21 juni. Bij minimaal 20 aanmeldingen kan er op een avond gespeeld worden.

De week van 22 juni wordt er een overzicht met definitieve opgave van speelavonden rondgestuurd. Je kan ook besluiten een keer spontaan te komen spelen op een avond, in dat geval zal je die 4 euro aan het begin van de speelavond moeten overhandigen, bij voorkeur door middel van een betaalverzoek via je telefoon of eventueel contant.

Na afloop is er de gelegenheid om in de kantine een borreltje te versnaperen. Wel zal het volgens de horeca maatregelen van het RIVM gaan, dit houdt in met maximaal vier personen aan een tafel zitten (dus niet aan de bar!) en 1,5 meter afstand houden van elkaar. Hieronder nog de maatregelen wat betreft het sporten op een rijtje:P

 • Was je handen voor en na het sporten: Op de speelavonden zal desinfecterende zeep beschikbaar worden gesteld, zodat ter plekke handen gewassen kunnen worden
 • Douches zijn niet beschikbaar. Kleedkamers wel, echter willen wij iedereen vragen zoveel mogelijk in sportkleding te arriveren wegens de beperkt beschikbare ruimte in de kleedkamer
 • Ga voor het sporten thuis naar het toilet
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Houdt 1,5 meter afstand tot anderen, ook tijdens het sporten
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf als je het nieuwe Coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Geef shuttles aan met bijv. je racket
 • Gebruik het liefst eigen shuttles