Badminton tijdens de zomerperiode van 2022

Gedurende de zomerperiode van 2022 zijn er een aantal wijzigingen op de speelavonden.
De wijzigingen zijn:

  • 30 mei is er nog regulier badminton in de Vaart
  • De speelavond op woensdagavond vervalt met ingang van 1 juni;
  • 6 juni is er vanwege 2e Pinksterdag geen badminton;
  • Van 13 juni t/m 14 juli wordt er (alleen op maandag dus) gespeeld in de Beuk van 19:00 tot 22:00.
    Hierbij is 19:00-20:00 in eerste instantie bestemd voor de jeugd, maar senioren zijn ook welkom om de resterende velden te gebruiken;

De genoemde speelavonden (tot aan de zomervakantie) zijn voor rekening van de vereniging.

Over de speelavonden daarna (zomerbadminton en airbadminton) volgt later meer informatie.