Inschrijven

Pagina 1 van 3

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom bij Bavio! Via onderstaand inschrijfformulier vul je stapsgewijs je gegevens in en of je akkoord gaat met bepaalde voorwaarden. Mocht je er niet uitkomen dan kan je een mailtje sturen naar ledenadministratie@bavio.nl.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Het is mogelijk in termijnen te betalen. Bij termijn betaling is automatische incasso verplicht.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Machtigingskaart
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Bavio "badmintonvereniging in offensief" om van zijn/haar onderstaande bankrekening bedragen af te schrijven wegens: contributie en/of competitiebijdragen en/of Bavio tenue* (net wat van toepassing is)

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Badmintonvereniging Bavio heeft statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld. Je kan deze vinden op:  Statuten en huishoudelijk reglement.

Badmintonvereniging Bavio heeft een privacyverklaring opgesteld. Je kan deze vinden op: Privacyverklaring.

Ongeldige invoer