Algemene informatie senioren recreanten

Onder recreanten verstaan we in principe de spelers die geen competitiewedstrijden spelen.

De senioren recreanten kunnen op maandag- en woensdagavond spelen van 20.00 uur tot 22:30 uur. Een recreantspeler heeft recht op één uur training in de week op maandagavond, maar de recreantspeler mag op alle avonden vrij komen spelen en is dus niet gebonden aan één vaste avond!

Om een zo eerlijk mogelijke verdeling van de speeltijd mogelijk te maken, gebruiken we op de speelavonden een planbord. Ieder lid heeft via de ledenadministratie een naambordje gekregen. Door het naambordje op dit planbord te hangen kan men voor een periode van 20 minuten op een baan spelen. Na afloop van deze periode kan men zich opnieuw inplannen. De naambordjes mogen alleen door de eigenaren zelf worden verhangen. Tijdens een training of een wedstrijd kan men zich niet inplannen. De banen A, B en C zijn meestal gereserveerd voor training.

De netten worden in de zaal door de leden opgezet en aan het eind van de speelavond opgeruimd. Vanzelfsprekend wordt daarbij op uw hulp gerekend. De shuttles dienen te worden verzameld en ingeleverd te worden bij de shuttlebeheerder.

De Commissie Technische Leiding (CTL) organiseert jaarlijks een aantal gezelligheidstoernooien en clubkampioenschappen in verschillende klasses.

 

                           De baanindeling

           G             D            A
           H             E            B
           I             F            C
                                      Ingang zaal en afhangbord