Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het speelseizoen begint half augustus en eindigt eind mei, afhankelijk van de schoolvakanties. Vanaf 1 juni tot half augustus is de zaal gesloten.